top of page

Yirmi Yaş Dişleri Neden Çekilir?

Yirmi yaş dişleri, diş dizisinde en arka sırada yer alan azı dişlerdir. Bu dişlerin geneli yirmili yaşlarda sürülür. Ancak bu dişler çoğu zaman çenede yerin dar olmasından, bölgedeki kemik yoğunluğundan veya dişin sürme esnasında sapmasından dolayı tam anlamıyla sürülemezler veya çenede gömülü kalırlar. Bu gömülü kalma durumu birtakım sorunlara neden olabilir. Bu nedenle yirmi yaş dişlerinin çekimi gerekebilir.Comments


bottom of page